GOL

Pierwszy na świecie.
W pełni zdecentralizowany.
Stablecoin powiązany z uncją złota.
Przeczytaj białą księgę GOL

Otrzymaj GOL z
zastawu eHex,
pHex, PLS, stPLS
lub Ether.

GOL to stablecoin, który nie jest zależny od osób trzecich. Jest generowany wyłącznie jako zabezpieczenie podczas używania innych kryptowalut. Sprawia, że jest bezpieczniejszy i bardziej zdecentralizowany.

Liquid loans USDL
GOL
Zdecentralizowany?
Tak
Tak
Powiązany ze stabilnym aktywem?
USDL jest powiązany z USD, którego podaż cały czas rośnie. W ciągu ostatnich dwóch lat wydrukowano 50% wszystkich istniejących dolarów, co zmniejszyło wartość każdego dolara. W przyszłości kraje BRICS (Brazylia, Indie, RPA, Rosja i Zjednoczone Emiraty Arabskie) chcą rozwiązać ten problem tworząc walutę opartą na złocie, która zdewaluuje dolar amerykański.
Ograniczona dostępność złota na ziemi, a duże zapotrzebowanie biżuteryjne, przemysłowe i główne poręczenie aktyw banków centralnych, wymuszają na rynku ciągły wzrost wartości surowca. Kraje BRICS zamierzają używać złota jako oparcia dla swojej waluty $BRICS. To znaczy, że alternatywą dla innych państw będzie GOL?
Wiele opcji zabezpieczeń?
Nie, dostępne jest tylko PLS.
Protokół PoolSea oferuje elastyczność używania wielu rodzajów zabezpieczeń w celu ochrony stablecoina GOL. Akceptujemy zabezpieczenia w pHex, eHex, Ether, Pulsechain i w staked Pulsechain (stPLS). W ten sposób nasi użytkownicy mogą wybrać zabezpieczenie, które najbardziej odpowiada ich potrzebom.
0% prowizji od odsetek?
Nie, 1 – 5%
Nasz stablecoin posiada szczególną możliwość otrzymania podwójnych zysków przez użycie stPLS jako poręczenie wierzytelności. Zamrożone stPLS, przynoszą nieustanny dochód swoim inwestorom i umożliwiają ominięcie początkowej prowizji. Z zysku stPLS zwracana jest inwestorowi opłata od odsetek na poziomie 0.5-5%. Korzystając z tego rozwiązania finansowego posiadacze GOL mogą spodziewać się zysków na poziomie nawet az do 20% APY, i to wyalacznie prze zabezpiecznie.
Anonimowe wycofanie?
Nie, musisz użyć zcentralizowanej giełdy i przejść przez KYC.
W strategii i planach rozwojowych uwzględniliśmy, aby posiadacze GOL mogli wymienić stablecoin na fizyczne złoto. Wymiana odbywać się będzie w stosunku 1GOL=1uncja fizycznego złota. Wymiana zachodzić będzie w mennicach w Szwajcarii, Dubaju, Katarze, Bahamach i innych bezpiecznych lokalizacjach. Wymiana będzie anonimowa, bez ujawniania tożsamości uczestników. Wszystkie wymiany z udziałem GOL będą w pełni legalne.
Dobry wskaźnik zabezpieczeń?
Nie, płynne pożyczki narażają użytkowników na potencjalne upłynnienie przez minimalny wskaźnik zabezpieczeń 110%.
Protokół PoolSea przykłada największą wagę do stabilności i bezpieczeństwa stablecoina GOL. Zapewniamy to dzięki utrzymaniu prawidłowych wskaźników zabezpieczeń. Znaczy to tyle, że DAO regularnie ewaluuje wartość poręczenia i wymaga dodatkowych zabezpieczeń. Jeżeli wartość spadnie poniżej krytycznego progu bezpieczeństwa wymagana jest akcja od udziałowców, by nie zamknąć automatycznie kontraktu. Utrzymując zdrowy wskaźnik zabezpieczeń, zapobiegamy likwidacji stablecoina podczas nietypowych wahań rynku. Oddziela to nas od konkurencji rynkowej, która w pełni nie zabezpiecza swoich udziałowców stablecoina.
Stakowanie stablecoina?
Nie można stakować USDL.
Kiedy użytkownik pożycza GOL przez protokół, może otrzymać procent opłat od pożyczkobiorców jako nagrodę za udział. Ten procent to stopa oszczędności i zależy od warunków rynku. Udzielając pożyczek przez protokół PoolSea, użytkownicy zarabiają na GOL .
Wspierane sieci?
Tylko Pulsechain
Ethereum i Pulsechain

Bezpieczniejszy.
Bardziej
zdecentralizowany.

Proces zakupu GOL ułatwiają smart kontrakty PoolSea DAO w formie zdecentralizowanej aplikacji. Zakup stablecoina jest stosunkowo prosty i jest podzielony na 2 etapy. W pierwszym etapie wymagane jest wyłącznie poręczenie kapitału przez użytkownika. Następnie użytkownik musi wpłacić Pulsechain (PLS), Ether, pHex, eHex lub staked Pulsechain (stPLS) przez smart kontrakt na platformie PoolSea.

  • Po wykonaniu 2 kroków powyżej, użytkownik może wypłacić ze swojego depozytu nowo wygenerowany GOL. Za każde poręczenie jednostki GOL użytkownik musi wpłacić co najmniej 140% zabezpieczenia w kryptowalutach obsługiwanych przez smart kontrakty PoolSea.
  • W ramach zwrotu całego zabezpieczenia, użytkownik musi zwrócić równowartość otrzymanej kwoty GOL i odsetek naliczonych w smartkontrakcie. Zwrócona kwota GOL zostaje natychmiast zniszczona, a inwestor otrzymuje z powrotem swój kapitał.

W ten sposób, wartość GOL oparta jest na rynkowej cenie uncji złota, a zabezpieczenia wpłacone przez smart kontrakt PoolSeaDAO utrzymują niezmienną wartość ceny, mimo potencjalnych załamań rynku. Ustalając przyjmowane rodzaje zabezpieczeń, minimalne wskaźniki zabezpieczeń i oprocentowanie za pożyczanie i przechowywanie GOL, PoolSeaDAO reguluje ilość GOL w obiegu i jego wartość.

PoolSea DAO
i oprocentowanie

Przy starcie systemu Collective Collateral GOL (CCG) posiadacze otrzymują możliwość sugerowania i wprowadzania zmian rodzajów zabezpieczeń, minimalnych wskaźników i oprocentowania przez kod. Posiadacze tokenów zarządzania POOL mogą głosować za tymi zmianami, a waga każdego głosu zależy od ilości posiadanych tokenów.

Token POOL ma również wartość jako inwestycja w systemie PoolSeaDAO. Po spłaceniu pożyczki GOL, wartość główna jak i odsetki, zostają użyte do kupna i spalenia tokenów POOL. Spalenie zakupionych tokenów POOL zapewnia utrzymanie POOL w deflacji w stosunku do zysków z pożyczek w GOL.

Dołącz do nas